wi-01

CMS Wi life

Content Management System Wi Life slouží ke snadnému vytváření a editaci internetových prezentací, bez nutnosti umět programovat i bez dalších technických znalostí.

Systém je určen pro střední a velké organizace a projekty, k dispozici je však i „odlehčená“ cenově výhodná LITE verze vhodná pro menší internetové prezentace.

Snadné a rychlé

Vytváření a upravování stránek je je jednoduché, nenáročné a rychlé.

Editace

Internetové stránky můžete upravovat a přetvářet přímo při jejich prohlížení. Podpora WYSIWYG editace umožňuje tvořit a publikovat dokumenty pomocí webového editoru podobného MS Word, včetně tabulek, obrázků a dynamických prvků. K dispozici je rovněž podpora pro optimální vkládání obsahu z dokumentů MS OFFICE.

Verzování obsahu stránek

Každá stránka může mít více verzí, které můžou být skryté, jen vy rozhodujete o tom, kterou a kdy zveřejníte. Verze mohou mít různý obsah, na jedné adrese tak můžete, dle momentální potřeby, zobrazovat fotogalerii nebo anketu.

Personalizace webu

Každý návštěvník vidí jen stránky, které mu zpřístupníte, a které jsou určeny přímo pro něj. Podporována je jednokroková i dvoukroková registrace (s využitím potvrzovacího emailu). Napojení je možné i na Vaší databázi uživatelů nebo podnikový Identity Management systém.

Stránky muže vytvářet každý

Na tvorbě a úpravách stránek se mohou podílet všichni vaši pracovníci. Každý muže upravovat pouze stránky, u kterých mu to povolíte. Můžete libovolně nastavit schvalovací proces (workflow) pro zveřejnění stránky.

Knihovny typových stránek

Práci si můžete ušetřit využitím bohaté knihovny předpřipravených typů webových obsahů. Vývoj nových typů stále pokračuje a díky vhodnému licenčnímu modelu budete průběžně získávat nové funkce a moduly systému. Základní (tzv. generické) typy obsahu byly oproti předchozí verzi přepracovány a zásadně vylepšeny.

Kontrola konzistence odkazu

Systém kontroluje konzistenci odkazu mezi internetovými stránkami při jejich přesouvání a mazání. Při přemístění obsahu ve struktuře se rovněž postará o přesměrování uživatelů na novou adresu. Žádné odkazy vedoucí na neexistující stránky, žádné komplikace.

Plánovač

Můžete nastavit, kdy se má stránka automaticky zveřejnit, stáhnout, nebo změnit obsah.

Snadná změna vzhledu

Vzhled stránek můžete změnit snadno a rychle (bez nutnosti je „přepisovat“) – pouhým výběrem jiné šablony, nebo můžete vytvořit svojí vlastní.

Základem je Document Management System (DMS)

Srdcem CMS je „Document Managament Systém“ (DMS), který se stará o uložení všech dokumentů a jejich zdrojů, jako jsou například multimédia, do přehledné struktury složek. Centrální úložiště pracuje transakčně a je výkonnostně optimalizováno pro potřeby webového CMS. Díky centralizaci úložiště je možné snadné zálohování a přenášení změn (replikace resp. synchronizace) mezi instancemi systému.

Audit operací

Každá akce v systému je monitorována a zaznamenávána. Můžete tak například velice snadno zjistit, který uživatel změnil určitou stránku.

Mnohonásobné využití

Můžete spravovat více webu, intranetů a extranetů najednou - a to jenom jediným systémem. Nový systém bezpečnostních domén umožňuje aplikovat na více „site“ jeden model bezpečnostních pravidel. Podporována je standardně i doménová (Windows) autentikace a napojení na službu Microsoft Active Directory.

Podnikové portály

Systém podporuje snadné propojení s dalšími podnikovými aplikacemi. Je vhodný pro vytváření složitých podnikových portálů. Jeho začlenění do technické infrastruktury vaší organizace je velmi snadné. Systém obsahuje podporu snadného rozšiřování administračního rozhraní o další moduly včetně funkčně specifických částí - knihoven.

Manažerské reporty

Manažeři odpovědní za obsah webu mají k dispozici statistiku o počtu nových, změněných či smazaných stránek a jejich verzí. K dispozici je i detailní rozpad po jednotlivých obsahových sekcích webu.

Vysoký výkon

Systém je vhodný pro velmi navštěvované weby. Tzv. „cache“ (dočasné úložiště) nejčastěji navštěvovaných stránek v již sestavené podobě značně snižuje nároky na potřebný hardware. CMS Wi Life poskytuje možnost škálování nasazením systému v clusteru s úložištěm v síťovém resp. distribuovaném filesystému nebo replikací změn na víc prezentačních instancí systému.

Nový built-in fulltext engine

CMS Wi Life disponuje vlastním indexovacím a vyhledávacím jádrem optimalizovaným pro vysoký výkon. Indexovací Jádro je založeno na open-source produktech Apache Lucene/Solr, automaticky indexuje každou změnu v dokumentech uložených v systému. Indexovací jádro je využito pro rychlé prohledávání úložiště na front-endu (fulltextové vyhledávání) i v administračním rozhraní. Zjednodušuje a zrychluje práci s plochými strukturami dokumentu (seznamy článku, novinek apod.)

Technologická nezávislost

CMS Wi Life je systém založený na otevřených volně dostupných (tzv. open source) technologiích a nezávislý na konkrétní systémové platformě / operačním systému. Je možné jej provozovat jak na různých Linux (Unix) systémech, tak Windows serverech. Tam, kde není požadován separátní provoz, nabízí Wi pronájem na vlastní, pro potřeby CMS optimalizované hostingové infrastruktuře.

Cenová dostupnost

Licence systému CMS Wi Life je v porovnání s obdobnými systémy cenově dostupná i pro menší a střední podniky a modulární systém dovoluje průběžný růst funkcionality systému.

 

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy