wi-01

Webový portál

Rozsáhlé webové stránky větší společnosti nebo holdingu bývají někdy obtížné přetavit do nové podoby. Díky našemu přístupu a produktu Firemní webový portál budete moci povýšit Váš zastaralý web na skutečně moderní komunikační nástroj a zároveň nabídnout svým zákazníkům i zajímavou přidanou hodnotu.

Online služby jsou nepostradatelný pro zákazníky, aby s vámi udrželi kontakt a zároveň je to pro ně jednoduché a rychlé zkontaktováni firmy. Můžete také například zpřístupnit personalizované informace na klientské zóně nebo udělat netradiční obsah ve smyslu produktového konfigurátoru, který má možnost přímé objednávky a sledování průběhu a zpracování zakázky. Ale toto je pouze zlomek naších možností. Nechte se inspirovat a podívejte se na naše reference.

V oblasti firemních portálů se zaměřujeme na:

  • Kvalitní koncepci portálu (účel, cílová skupina, poskytované informace a hlavně návrh přínosných online služeb a funkcí).
  • Návrh související s e-business procesy (toky dat a životní cykly obsahů, včetně návrhů zodpovědností za jejich aktualizaci).
  • Uživatelsky přívětivým ovládáním a informační architekturu.
  • Odpovídající technickou platformu (CMS Wi Life, MS Sharepoint), umožňující nasazení potřebných online služeb a funkcí, jejich rozvoj, provázání na ostatní systémy a ovladatelnost.
  • Personalizaci – zpřístupnění obsahu na míru příslušnému uživateli.
  • Bezpečnost přístupu, zejména do sekcí pod heslem.
  • Kvalitní obsah portálu.
  • V neposlední řadě zajištění bezchybného provozu a rozvoje.

Významná část portálů je vždy realizována individuálně, dle potřeb zákazníka. Nejčastěji v oblasti integrace na interní systémy klienta, funkčně specifických prezentací produktů a služeb a klientskýc zón.

V tomto typu projektů nejlépe uplatňujeme své know-how webového integrátora.

Pro společnosti jejichž požadavky na webové řešení jsou omezené doporučujeme naše řešení korporátní prezentace pro malé a střední společnosti.

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy