wi-01

Plánování zdrojů

 

Aplikace je především určená pro menší a středně velké společnosti. Umožňuje přesné plánování lidských zdrojů. Její služby jsou převážně postavené na výkazech práce. 

 

Základní vlastnosti

Správa uživatelů

Přehledná správa uživatelů včetně správy aplikačních rolí s možností napojení na libovolné úložiště (LDAP, ActiveDirectory, databáze).

Nastavení pracovní doby

Aplikace poskytuje možnost nastavení pracovní doby a náplně práce pro každého individuálně. Pro full-time nebo part-time pracovníky s možností samostatného zadání na lichý a sudý týden. Zohledněny jsou i státní svátky pro různé země, ve kterých má společnost pobočky. Strukturovaný přehled hodinové kapacity společnosti, pracovní kalendář, plánovaný termíny volna.

Evidence volna

Přesná evidence volna, včetně jednostupňového schvalovacího procesu s možností nastavení různých typů volna. Schválené volno se promítá do pracovních plánů dotyčných pracovníků.

Správa klientů a projektů

V aplikaci jsou evidováni klienti a jejich projekty. Pro projekt je možné plánovat úkoly a vykazovat práci. V exportu výkazů je možné filtrovat dle klienta i projektu a zjistit tak přesný počet hodin na projekt.

Plánování práce

Aplikace umožňuje přesné plánování práce na úrovni jednotlivých pracovníků. Je umožněno decentralizované (plánovat může více manažerů) plánování více zdrojů s jednoduchým přehledem vytíženosti jednotlivých pracovníků.

Vykazování práce

Jednoduché vykazování práce pro pracovníky, kterým je práce plánována nebo práci pouze plánují. Přesné vykazování práce na smlouvu, více práce a interní práce.

Reportování

V aplikaci jsou přednastavené reporty efektivity práce jednotlivců, oddělení i celé společnosti, výkaz pro výpočet mzdy, denní a měsíční výkazy práce jednotlivých pracovníků.

Export výkazů práce

Export výkazů práce po projektech do MS Excel s možností jejich dalšího libovolného zpracování.

Vícejazyčný systém

Uživatelské rozhraní systému je dostupné ve více jazykových verzích s možností lokalizace do dalších jazyků*

* součástí standardní dodávky je česká, slovenská a anglická jazyková verze

Ukázka systému

Editace pracovní doby

Nastavení pracovní doby pro pracovníka na různá období s možností zadání výjimek. Tím je dosaženo přesného naplánování kapacity každého pracovníka.

6k1

Naplánování úkolu

Modální dialog na zadání nového úkolu s vyznačením povinných (růžová pole) a nepovinných polí. Každý úkol má nastavenou délku, prioritu (4 úrovně) a termín splnění (deadline), na základě těchto hodnot je úkol následně naplánován do pracovního plánu pracovníka.

6k4

Pracovní plán pracovníka

Pracovní plán zaměstnance obsahuje přesné informace pro řízení. Seznam nesplnitelných úkolů (úkoly které nelze splnit kvůli: hodnotám parametrů, délce, deadline atd.). V aktuální den je zobrazen přehled vykázaných úkolů s vyznačením celkové doby. Pracovník vidí veškeré jemu naplánované úkoly, volno, státní svátky, schválení žádosti o volno atd.

6k2-1

Pracovní plán má i alternativní tabulkové zobrazení vhodné pro rychlé vyplňování vykázané práce. Včetně přehledu naplánovaných „nesplnitelných úkolů“.

Nastavení práv pro jednotlivé role

V rámci aplikace, role do kterých jsou zařazováni jednotlivý pracovníci. Oprávnění k přístupu k různým datům je nastavováno na úrovni rolí, dle níže uvedené tabulky.

Položky menu
(kontrolky)RolePoznámka

id

Menu

W

DL

PM

MNG

CS

SAL

OFF

ADM

 
1 Moje Sandonorico X X X X X X X   Celá sekce
obsahuje,
pouze
personifikované
výstupy.
  Mé úkoly X X X X X X X    
  Můj pracovní
plán
X X X X X X X    
  Můj pracovní
výkaz
X X X X X X X    
  Vykázat práci X X X X X X X    
  Mé žádosti
o volno
X X X X X X X    
  Podat žádost
o volno
X X X X X X X    
  Homepage X X X X X X X    
2 Plánování   X X X     X    
  Pracovní plány   X X X     X    
  Fronta úkolů   X X X     X    
  Přidělování úkolů   X X X     X    
  Mnou alokované
zdroje
  X X X          
  Obrazovka projektového
manažera
  X X X          
3 Management   X X X X X X    
  Klienti     X X X X X    
  Přehled projektů   X X X X X X    
  Přehled úkolů   X X X X X X    
  Nový projekt   X X X X X X    
  Nový projekt   X X X X X X    
4 Pracovní doba   X X X   X X    
  Pracovní doba   X X X   X X    
  Přehled všech
žádostí
  X X X   X X    
  Pracovní doba   X X X   X      
  Schválení žádosti
o volno
  X   X          
  Tabulka podkladů
pro mzdu
  X*   X     X   *pouze pro své oddělení
  Kalendář volna   X* X X         *pouze pro své oddělení
5 Výkaznictví X X* X X X       *pouze pro své oddělení
  Denní výkaz
práce
X X* X X X       *pouze pro své oddělení
  Měsíční výkazy
práce
X X* X X X       *jenom sebe
  Průběh práce
na úkolech
X X X X X        
  Export výkazů
práce
    X X X        
  Produktivita práce       X          
6 Administrace       X         X
  Oddělení       X         X
  Typy volna       X         X
  Státní svátky       X         X
  Typy prací       X         X
  Skupiny výkazových
značek
      X         X
  Výkazové značky.       X         X
  Správa rolí       X         X
7 O aplikaci X X X X X X X X X
  Nápověda X X X X X X X X X
  Profil X X X X X X X X X

Systémové požadavky

Server

Doporučená konfigurace HW

 • 1x CPU 1.86Ghz+
 • 1GB+ RAM
 • 2x HDD 32GB+ (RAID1)

Doporučená konfigurace SW

 • GNU/Linux Debian
 • SUN JDK 1.6.0
 • JBoss 4.2.0 GA
 • MySQL server 5.0
 • Apache WWW server 2.2
 • mod_jk 1.2 nebo mod_proxy_ajp

Klient

 • Internetový prohlížeč MSIE 7.0 nebo vyšší; nebo
 • Firefox 3.0 (pro platformu PC nebo MAC)

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy