wi-01

Report builder pro finanční sektor

Jste finanční instituce a připravujete pravidelně různé tržní reporty, zprávy o výkonnosti fondů či výkonnosti portfolií? Pomůžeme vám ušetřit čas a zvednout kvalitu vašich výstupů!

Report builder – může Vám pomoci všude, kde dáváte pravidelně strukturované výstupy z různých datových zdrojů, i z přidanými textovými vstupy. Umožňuje automatizovaně natahovat data pro tabulkové informace či grafy. Zachovává flexibilitu, můžete cokoli ručně kontrolovat či měnit.

Report Builder – vám pomůže od přípravy základů výstupu, přes finalizaci obsahu až po kontrolu a distribuci, také z rozesílkou elektronickými kanály. Typickými výstupy například jsou: zprávy o výkonnosti fondů nebo analytické reporty research.

Hlavní funkce a komponenty systému:

 • libovolný počet druhů reportů, jejich šablona a jazykových verzí
 • každý report je skládán do šablony z jednotlivých "komponentů"
 • komponenty mohou být typizované (např. obchodní data ze systémů Bloomberg či Reuters), ušité na míru, nebo zcela ručně editovatelné
 • systém uživatelů a práv, který zajistí rozdělení tvorby obsahu mezi zodpovědné osoby a též zodpovědnost za report jako celek
 • výstupy hotových reportů pro různá média a v různých formátech (PDF pro tisk či mail, HTML, plaintext pro mobilní zařízení)
 • hmožnost automatické distribuce a rozesílky vzniklých reportů emailem (např. s napojením přes exchange)

Hlavní výhody/přínosy pro klienta:

 • zkrácení času na přípravu reportů a tak možnost ho dostat rychleji na trh / k cílovým odběratelům
 • minimalizace chyb plynoucích z ručního zpracování reportů
 • zajištění jednotného "look and feel" výstupů díky využití šablon bez ohledu na to, která konkrétní osoba report zpracovává
 • celkové zvýšení kvality výstupních reportů obsahově i vzhledově
 • možnost souběžné kooperace více osob na přípravě stejného reportu v témže čase
 • jednotné úložiště a s ním tvorba archivu vzniklých reportů s možností dalšího využití, ať již interního (knowledge base) či externího/klientského (např. extranet či klientská zóna)

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy