wi-01

Řešení intranetu na Sharepoint

Wi pomáhá s optimalizací vnitropodnikových procesů. Po malých krocích k velkému řešení.

Společnost Wi nabízí koncepční intranetová řešení na platformě Microsoft Sharepoint 2010 i 2007

Naše řešení se skládá z analýzy, řešení a konečné realizace. Řešení navrhujeme s ohledem na již vytvořené agendy a existující už zaběhnutá řešení, ze snahou snížení nákladu celkového řešení.

Kromě komplexních řešení nabízíme i samostatné agendy, které je možné zavádět postupně.

 • Jednoduchost
 • Rychlost
 • Cenová dostupnost
 • Know-how

Nabízené agendy a moduly

HelpDesk 2.0

Aplikace HelpDesk 2.0 umožňující přehlednou správu došlých požadavků a jejich další směřování
k vyřízení. Obsahuje parametrizovatelné workflow na bázi stavů, s řízenými přístupy
a zobrazeními polí dle jednotlivých stavů. Klíčové parametry SLA Helpdesku jsou
kontrolovány pomocí vestavěných reportů. Vkládání požadavků je volitelně množné i
prostřednictvím e-mailu.

Produktový katalog

Správa produktů a jejich detailů (popisů, fotografií, dalších atributů). Nastavitelné atributy
(specializované atributy pro farmaceutické výrobce přednastavené). Podporuje multijazyčnost, produkty pro více trhů, propojení na MS SQL, správa přístupů pro editory obsahu. Umožňuje interní správu
katalogu, který je možné využít pro prezentaci na internetu.

Oběh vnitřních objednávek a došlých faktur

Aplikace s nastavitelným workflow pro zajištění schválení interního dokumentu (objednávky,
došlé faktury, potvrzení závazku, apod.).

HR – příchod nového zaměstnance

Workflow pokrývající agendu související s příchodem nového zaměstnance – založení emailu, přidělení telefonní, linky, apod.

Management dokumentů – Document Management Systém (DMS)

Řešení komunikace, ukládání oběhu dokumentů a týmové spolupráce pro
menší a střední firmy.

Jednoduchý a efektivní vytváření knihovny dokumentů Vám umožňuje platforma MS Sharepoint.
Máte možnost vytvořit knihovnu dokumentů pro různé formáty a šablony, a to už v standardní instalaci.

Projektový portál

Základní řízení projektových položek umožňuje projektoví portál – úkolů, chyb a „bugů", rizik, problémů, případně scénářů a požadavků kvality. Přehledné rozhraní zobrazuje požadavky a rizika s možnosti dalších výstupů.

Pomoci šablony členěné dle použité metodiky sloužící k ukládání dokumentace jsou vytvářeny takzvané „Subweby".

Interní Audit

Elektronický postup řízení interního auditu procesů ve společnosti.

 • Agenda – řídí workflow spojené s procesem auditu a stará se o verzování všech dokumentu.
 • Auditorský tým – má přehled o aktuálních stavech rozpracovanosti a schválení příslušných projektů a dokumentů

Evidence smluv a závazků

 • Automatické upozorňování na blížící se lhůty, definice přístupu k smlouvám a reportům. Agenda a evidence smluv a závazku.

Docházka

 • Agenda Docházka – obsahuje databázi zaměstnanců a pracovních míst včetně společnosti, pro kterou pracují. Máte tak možnost sledovat docházku nejen vlastních zaměstnanců ale i subdodavatelů a externích firem. Také umožňuje přehled informací o kterémkoli zaměstnanci, pracoviště, začátek práce, konec práce a v případě ukončení i důvod. Systém taky dokáže dopočítat počet odpracovaných hodin.

Řízené zpracování úkolů

 • Řízený proces evidence umožňuje udržet přehled a pořádek při velkém počtu úkolů a řešitelů. Přehledné a správné přidělování úkolů je základní krok pro efektivní řízení firmy.
 • MS Sharepoint je na základě potřeb zákazníku rozšířen o další možnosti, o parametrizované workflow na bázi stavů, s řízenými přístupy a zobrazeními polí dle jednotlivých stavů.
 • K jednoduché evidenci zadání a následného řešení formou kaskádového přidělování úkolu řešitelům slouží Agenda Řízené zpracování úkolů. Agenda také generuje úkoly pro MS Outlook.
 • Možnost nastavení workflow zpracování úkolů je znatelnou výhodou oproti MS Outlook. Máte tak možnost předat úkoly dalším pracovníkům a později si také zobrazit postup předávání úkolů. Záznam je veden automaticky.

Fakturace

 • Agenda vám dává možnost zadávat podklady pro fakturaci, které následně zpracovává účetní oddělení. Struktura agendy poskytuje možnost zadávat množství údajů pro vytvoření faktury, npř. Zadání zákazníka a kontaktní osoby, typ faktury, měnu fakturace, periodicitu fakturace a mnoho dalšího.
 • K fakturacím můžete přidat soubor obsahující například akceptační protokol, timesheet, objednávku zákazníka a mnoho dalších souborů.
 • Řádek faktury obsahuje: název, popis fakturované položky a objem fakturace.

Datové schránky

Agenda datové schránky – možnost napojení na kteroukoli schránku ve firmě s možností stažení obsahu a odesláním zpráv. Možnost navázání workflow na přijaté dokumenty či na dokumenty ke schválení.

Balíček Sharepoint StartUp

Balíček Sharepoint StartUp poskytuje snadnou, rychlou a cenově dostupnou cestu k základnímu intranetovému řešení postaveném na platformě MS Sharepoint (2010 nebo 2007).

Balíček zahrnuje nezbytné kroky k zavedení vnitrofiremního intranetu:

 • Upřesnění zadání (HW a SW prostředí Zadavatele, sběr údajů pro realizaci následných kroků)
 • Vzdálená instalace
 • Vytvoření uživatelských skupin*
 • Vytvoření knihoven* dokumentů s nastavením příslušných oprávnění
 • Zahrnuje jednoduché workflow schvalování dokumentu.
 • Vybraná agenda (Helpdesk, HR, Datové schránky) včetně instalace a licence.
 • Součástí poskytnutého řešení je i DVD s instalačními balíčky zahrnutého SW
  - Sharepoint Designer 2010
  - Sharepoint Foundation 2010

Sharepoint Competence Center

Naše kompetenční centrum v oblasti MS Sharepoint je Vám plně k dispozici. PRocč MS Sharepoint?:

 • Řešení pro Vás hledá tým odborníku s praktickými zkušenostmi z vývoje.
 • Pokud připravujete vlastní projekty a potřebujete usměrnit, dokážeme Vás přivést na správnou cestu.
 • Pokud selhávají Vaše pokusy o vyhledání rešení, je možné využít naše bohaté zkušenosti při implementaci agend a podpurných vlastností v Sharepointu.
 • Pokud potřebujete v rámci dotazu prodiskutovat Vaše téma, využijte náš Helpdesk (kde budou dostupné odpovedi na Vaše dotazy), nebo prostřednictvím komunikačních kanálu s využitím Emailu, Skype, ICQ nebo telefonicky.
 • Pokud Vás trápí problémy s nasazováním Vašeho řešení, nebo potřebujete poradit ve způsobech a nástrojích implementace.

Co může intranetové řešení od Wi přinést Vám

Systémovou podporu pro základní vnitrofiremní procesy

Na každý základní okruh dodáme agendu, která dokáže řešit danou problematiku. Naše řešení je zaměřené na systémovou podporu klíčových procesů.

Stabilní a široce přijímaná platforma

V oblasti internetových řešení se platforma Microsoft Sharepoint považuje za standard, také má širokou podporu ze strany společnosti Microsoft a celé vývojářské komunity, a my dokážeme s touto platformou efektivně pracovat. Využití této platformy umožňuje vývoj a dodání řešení více dodavatelům.

Předání know-how

Spolu s agendami vám předáme i naše zkušenosti z oblasti fungování daných agend a standardizovaných procesů.

Minimalizace investic

Vývoj na míru se neobejde bez řádného financování, avšak my se snažíme v rámci námi navrhovaných řešení minimalizovat individuální vývoj na nezbytnou míru. Vyhovíme Vám z pohledu kvality i finanční stránky.

Snížení nákladů na rozvoj

Servis a další rozvoje jednotlivých modulů či agendu je velice jednoduchý, jelikož nejsou rozsáhlé. V budoucnu je tak snazší a levnější rozvoj do složitějších řešení.

Rozvoj agend a modulů

I přes snahu o minimalizaci individuálně vytvářených částí řešení, můžeme jednotlivé agendy na přání rozšířit, případně vyvinout moduly nové přímo specifikované pro vaše potřeby.

Komunikační nástroj

Naše řešení respektuje vaše potřeby, ať už se jedná o komunikaci mezi zaměstnanci v rámci projektových nebo jiných týmů, nebo komunikaci společnosti a zaměstnanců.

Integraci na další vaše interní systémy

Na vámi používané systémy můžeme napojit jednotlivé moduly s možností vkládáni či stahování dat. Také respektování nadefinovaných přístupů k těmto informacím.

"Řešení opravdu pro mě?"

Nejste si jisti, které z naších řešení by pro vás bylo nejlepší ? Jsou vám některé technické věci nejasné? Chcete mít zavádění intranetu pod kontrolou?
Máte možnost si sjednat schůzku přímo v prostorech vaší firmy zcela ZDARMA *.
Konzultační schůzka se zabývá obecnou častí, která vám pomůže získat přehled o naplánování celého projektu a problematice vytváření intranetů.

Konzultační schůzka obsahuje:

 • Prezentaci základních principů fungování intranetu
 • Základní informace o dostupných platformách a postupu vývoje řešení na nich
 • Podklady pro plánování projektu:
  - Seznámení se základními kroky, které musí být provedeny v rámci projektu a jejich náročnosti
  - Ukázka rámcového časového harmonogramu s typickými požadavky na zdroje na vaší straně
 • Základní seznámení s našimi agendami a celkovou koncepcí řešení.
 • Čas na diskusi s naším konzultantem.

*Celková délka konzultační schůzky, se typicky pohybuje v rozsahu 1 - 2 hodin a ze strany klienta se účastní pracovníci odpovědní za správu a rozvoj intranetu.

Víme jak Vám intranet může pomoci

Intranet je jedna z částí našeho řešení, ta druhá je plna podpora při interních procesech a postup k vyřešení vašich potřeb.

Naše nabídka Vám poskytne:

 • Koncepční přístup k intranetovým řešením
 • Rychlé vyřešení základní potřeb pomocí připravených agend
 • Neomezovat se v budoucím rozvoji na jednoho dodavatele
 • Podporu při zavádění řešení k uživatelům

Po malých krocích k celkovému řešení Vašich potřeb.

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy