wi-01

Fakturace

Struktura agendy umožňuje zadat zákazníka, kontaktní osobu, periodicitu fakturace, typ faktury, měna faktury a mnoho dalších údajů, které jsou potřeba pro vytvoření faktury. Jednoduše řečeno, agenda vytváří podklady pro fakturaci, kterou zpracovává účetní oddělení.

K podkladu pro fakturaci je možné přidat soubor například objednávku zákazníka, akceptační protokol, timesheet nebo různé jiné soubory.

Detailem podkladu pro fakturaci jsou řádky faktury. Řádek faktury obsahuje název, popis fakturované položky a objem fakturace.

Agenda má několik uživatelských rolí, které umožňují bezpečné zadávání a zpracování podkladů pro fakturaci:

  • Role Zadavatele umožňuje zobrazení a editaci jen podkladů pro fakturaci, které zadavatel sám zadal.
  • Role Účetního umožňuje efektivně zpracovat zadané podklady pro fakturaci a vytvářet z nich faktury v účetním systému.
  • Role Supervisior umožňuje kontrolu nad agendou a to nastavováním oprávnění j generováním výstupních sestav a reportů.

Zákazníky a kontaktní osoby je možné importovat z libovolného informačního systému postaveného na databázi MSSQL.

Reporty

Agenda umožňuje generovat manažerské reporty ale i reporty spojené s běžnou prací.

 

 

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy