wi-01

Objednávky

Systém objednávek Vám umožňuje centralizovat a kontrolovat cenu a množství dodávaných služeb, také vícestupňové schvalování a přehled o objemu objednávek po odděleních, lidech a typech služeb dodavatelích v čase.

Žádost o objednání prochází schvalovacím procesem přes vlastníka rozpočtu či vedoucího (u některých typu objednávek navíc musí být schváleny vlastníkem firmy). Workflow posouvá schválené objednávky odpovědné osobě za danou oblast. Přijatou objednávku odpovědná osoba akceptuje a naváže na fakturu. Po uhrazení faktury je proces ukončen.

Každý má přehled o stavu objednávek, které zadal. Odpovědné osoby mají dále přehled o objednávkách, které mají schválit a o nespárovaných objednávkách a fakturách za které je zodpovědný.

Otevřená platforma Windows Sharepoint Services umožňuje: libovolné nastavení přístupových práv, přidávání dalších knihoven, například složky se směrnicemi, přidávání a úpravu polí a tvorbu grafických výstupů.

Některé funkce jsou vázány na MS Office 2007 nebo MS Office 2003 Professional a na nejnovější verzi prohlížeče Internet Explorer.

Podpora procesů

  • Objednávání materiálu a služeb
  • Schvalování vlastníkem rozpočtu
  • Příjem a akceptace plnění
  • Vazba na fakturaci

Řešené problémy

  • Přehled nad strukturou a cenou objednávaných plnění
  • Jasná odpovědnost za schvalování objednávek
  • Jednoduchá proces žádostí a generování objednávek
  • V Evidence plnění na cestě
  • Vazba na fakturaci
  • Zdroj dat pro manažerský reporting

 

 

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy