wi-01

Projektový portál

Projektový portál umožňuje základní řízení projektových work items – úkolů, bugů, rizik, problémů, případně scénářů a požadavků kvality (taktéž lze využít členění na funkční a nefunkční požadavky.

Přehledné rozhraní zobrazuje přiřazené požadavky a rizika s možností dalších výstupů nad těmito agendami.

Pomocí šablony členěné dle použité metodiky jsou vytvářeny subweby jednotlivých projektu. Slouží k řízení a ukládání projektové dokumentace.

Přinášíme Vám ověřené procesní know-how na oblíbené platformě Sharpoint, které si dále můžete rozvíjet:

 • přidáváním knihoven,
 • přidáváním a úpravou polí,
 • úpravou webpart, pohledů a knihoven

Podpora procesů:

 • Řízení projektových úkolů.
 • Řízení rizik a problémů.
 • Ukládání a verzování projektové  dokumentace dle používané metodiky.
 • Kalendář milníků a událostí.
 • Týmová spolupráce oddělení.
 • Knowledge base řešených problémů.
 • Snadná kontrola plnění projektových charakteristik  a stavu projektových dokumentů.

Technické parametry:

 • Využití standardních nástrojů Sharepointu k dalšímu rozvoji
 • Anglická lokalizace

Ukázky agendy

Standardní vizuál projektového portálu

pp01

Zákaznická lokalizace v anglickém jazyce, v tomto případě je kladen důraz na projektové úkoly, zákazník nevyužívá agendu bugy.

pp02

Řízení projektové dokumentace: výstupy projektu jsou členěny do fází dle použité metodiky, v tomto případě Microsoft Solutions Framework. Webparty na hlavní stránce kontrolují existenci a verzi klíčových projektových úkolů a posledního editora.

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy