wi-01

Řízení auditů

K plánování a spuštění interních auditu slouží Agenda. Zodpovědná osoba naplánuje audity a spustí se proces Work Flow, který generuje úkoly pro hlavního auditora a jeho oddělení, také upozorňuje na plánované termíny.

 Vlastnosti agendy

  • Plánování auditů na dlouhou dobu dopředu.
  • Jasné stanovení zodpovědnosti za audit (hlavní auditor) a určení okruhu osob, které se na auditu budou podílet.
  • Systém sleduje termín spouštění auditu a v stanovenou dobu před začátkem auditu připomene hlavnímu auditoru formou úkolu potřebu připravit audit.
  • Organizované spuštění auditu a řízený průběh auditu umožní formou úkolů provést plánovaný audit.
  • Úkoly jsou odeslány také formou upozornění přes email a je možné je zpracovat za pomoci klienta MS Office Outlook.
  • Všechny zápisy z porad a dokumenty jsou pohromadě a k dispozici všem osobám participujícím na auditu.
  • Každá změna dokumentu je zaznamenána.

Workflow agendy Audity

Po přípravě dokumentu auditu je hlavní auditor vyzván formou úkolu k spuštění auditu. Hlavní auditor má možnost pro zvolené osoby plánovat úkoly, jejichž plněním se postupně dokument auditu doplňuje.

Proces zaznamenává informace z porad formou zápisů. Po ukončení auditu se začne vytvářet akční plán, ve kterém zodpovědné osoby zaznamenávají potřebné kroky vyplývající z auditu. Audit i akční plán řídí hlavní auditor za pomocí úkolů, jednoduchým potvrzením a přesunem kompetencí na podřízené osoby. Dokumenty které takto vznikají jsou verzované ( je zachována historie dokumentu, každá změna je uložená jako nová verze).

Výsledkem procesu zpracování auditu jsou dokumenty uložené v strukturované podobě:

  • dokument Auditu,
  • dokument Akčního plánu,
  • přiložených dokumentů jako jsou například zápisy z porad, přílohy a další dokumenty.

schema

Ukázky z agendy

Vytvoření audit plánu. Zadávají se termíny auditu, hlavní auditor a team auditorů, který budou na auditu spolupracovat.

01w

Přehled úkolů spojených s plánem auditu.

02w

Editační obrazovka přípravy auditu. Je možné přiradit dokument k auditu, nebo zápis z porady. Hlavní auditor může vytvořit úkol pro osoby, které participují na auditu.

03

Editační obrazovka pro spuštění auditu. Hlavní auditor může stále přiřazovat dokumenty z porad. Na konci obrazovky vidí, kdo ze zúčastněných potvrdil účast na auditu a může audit odstartovat.

Editační obrazovka pro zpracování úkolu při připomínkování auditu. Je možné přiřazovat dokumenty, editovat audit dokument a tím potvrdit zpracování úkolu, nebo úkol zamítnout.

Editační obrazovka pro připomínkování akčního plánu po auditu. Hlavní auditor může stále přiřazovat dokumenty z porad, nebo přidělovat úkoly kompetentním osobám.

Výsledkem procesu zpracování auditu jsou uložené dokumenty  strukturované podobě.

 

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy