wi-01
pátek, 13 září 2013 16:58

Směr projektu

Říká se, že není třeba vymýšlet kolo, protože to už všichni znají, používají a nejde na tom vlastně vymyslet nic nového. Otázkou je, zdali to pověstné kolo implementujete opravdu jako kolo nebo výsledek vypadá někdy jako šiška. Kdy se z kola stane šiška a jak tomu předejít? Ví team, že vzniká šiška nebo si všichni myslí, že vyrábí kolo?

Tato problematika se dá aplikovat prakticky na jakékoli odvětví činnosti. Kde vázne komunikace? Kde tyto problémy vznikají? Lze se poučit z minulosti a efektivně eliminovat tyto problémy? Na to neexistuje univerzální odpověď, ale poťme se na to společně podívat.

Projektové řízení a webová integrace

Zdali team vytváří kolo nebo šišku by měl vždy vědět projektový manažer, jelikož je především v jeho zájmu třídit a aktualizovat informace, aby mohl dávat smysluplné a užitečné odpovědi jak svému teamu, tak klientům. Bohužel jsou i situace, které proces nemůže pokrýt a je dobré těmto situacím předcházet. Níže máte několik checkpointu, které pomáhají mnohé zbytečné práci předejít. Dále záleží už pouze na projektovém manažerovi jak s těmito informacemi naloží. Checkpoint je především o rychlém porovnáváním vstupních a výstupních informací mezi různými fázemi výrobního procesu. Z počátku se může checkpoint jevit jako práce QA teamu, ale tak tomu není. Checkpoint není určen na takový detail jako testování.

Svou komplexností má webová integrace širší použití jak běžně „začátek – výroba – spuštění" a tím pádem se i na procesy spojené s daným projektem kladou rozdílné nároky než normálně. Projektová funkce webové integrace zahrnuje i koordinaci různých druhů práce a také různých subjektů na sobě nezávislých. Špatně zvolený proces může mít katastrofální následky, jako například uvíznutí ve smyčce úprav/oprav, která vede k nadměrnému množství práce, která je zbytečná..

Procesy, schémata, poučky, guidelines…

Každá dobře fungující organizace má nějaké „how-to" na obor své činnosti, a je velice užitečné když tyto informace jsou k dispozici v ucelené a aktualizované formě. Aby je každý v případě potřeby mohl snadno dohledat a využít.

Časem si team vyloží dané postupy individuálně. Jedná se o opakující se chování. Jeden z mnoha důvodu úpravy procesů je „protože minule to tak fungovalo", ke kterým patří většinou „nemusím to znovu nikomu říkat". Toto chování lze pozorovat především u zkušených pracovníku, kterým určitá pravidla už příliš nevyhovují, jelikož se zdokonalují. Zapomínají ovšem někdy na ostatní, kteří jim do hlavy nevidí a nepočítají s odchylkou. Takto vypadá běžný vývoj a evoluce. Ale existuje jedno zlaté pravidlo, a to zní KOMUNIKOVAT. Vám se může zdát že je něco nepodstatné či vysloveně zbytečné ale jiným to tak připadat nemusí, proto je dobré probrat vysloveně vše.

Opakujte, trénujte!

Přijměte se k tomu udělat čas od času informativní schůzku. Je samozřejmí že vše dobře znají ale není na škodu zopakovat klíčovým lidem „jak to děláme a proč to tak děláme". V této diskuzi, která na schůzce proběhne, může kdokoliv přispět nějakým zajímavým názorem či nápadem, který Vám ulehčí a zefektivní práci.

Co je to checkpoint a jak si je správně stanovit?

V zásadě je to kontrolní mechanizmus, který vám usnadní směrování celého systému. Přece jenom je lepší a jednodušší kontrolovat více částí než celý projekt na konci. Jak by měl vypadat? Může to být výstupní dokument sestrojený pověřenou osobou na daném úseku nebo 10 min hovoru u kafe. Jedná se o individuální přístup a v zásadě forma není až tak důležitá, důležitý je její přínos.

Často se stává, že jsou projekty kontinuální po dobu i více než roku. A bez checkpointů by prakticky nikdo už nevěděl, co bylo na začátku a co má být na konci projektu. Tomu také pomáhá množství připomínek, změn a návrhu, který klient po dobu projektu generuje.

Checkpoint je výhodné použít i jako rychlé zadání práce na další období do dalšího checkpointu.

Vtáhněte všechny pracovníky do procesu!

Proces = soubor informací a postupu, které je nutno dodržovat aby byl výsledek správný. Pokud u Vás funguje systém hierarchie, tak se proces rozděluje pro několik různých úrovní pracovníku. V určitých případech může vzniknout problém, například že jedna úroveň neví, co dělá ta druha a naopak. Tento problém může vzniknout, když někdo s pracovníku ma „chladný" postoj k projektu a počítá sám sebe jako pouze pracovní sílu pro danou část projektu. Je na místě všem osvětlit o co se vlastně jedná a jaký to má dopad na společnost a také na koncové pracovníky. Zaujměte členy teamu a konzultujte s nimi o projektu, nechte je se vyjádřit. Motivovaní pracovníci odvedou mnoho násobně lepší práci a zaujmou k projektu osobní přístup.
Je vhodné, aby daný Checkpoint měl na starosti pracovník oddělení, ke kterému se vztahuje kontrola. Dana osoba je následně zainteresovaná v projektu a má možnost vyjádřit se, případně něco přímo ovlivnit. Také získá osobní zodpovědnost za odvedenou práci a vy víte, že na další proces bude dodán správný polotovar.

Uzavření projektu s teamem

Užitečná věc je uzavření po dokončení projektu. Nejlepší možnost je schůzka s teamem. Nemluvte jen o problémech a zádrhelech co se v projektu odehrály, ale vyzdvihněte i pozitivní věci. Schůzka nesmí probíhat ve stylu výčitek či kárání, protože jediné ponaučení co si lidi odnesou je „příště už budu mlčet" a to by mohl být v budoucnu problém. Okomentování negativních věcí tak dá ponaučení v čem se zlepšit a co příště už nedělat a vyzdvihnutí pozitivních věcí lidi motivuje a dá jim dobrý pocit s odvedené práce a utvrzují se v tom, co dělají dobře a následně se v tom dále zlepšují. Negativní věci co se staly v projektu rozhodně zmiňte, ale nebuďte konkrétní, dotyčný bude vědět a ostatní si na to dají pozor pro příště. Jelikož schůzka nemá být v duchu negativity, bylo by ideální a prospěšné vyrovnat každou negativní informaci něčím pozitivním.
Není nic takového jako univerzální rada co vše vyřeší, ale máme pro vás alespoň takové obecné doporučení, které vám určitě nebude na škodu. A hlavně, jako vždy nejdůležitější věc KOMUNIKACE, bez ní nejde nic. Je lepší informace i několikrát zopakovat než je neříct ani jednou. Vzdělávejte (se) a sdílejte své poznatky nejen z oboru ze se svým okolím. Zajímejte se i o aktivity ostatních, i když to není zrovna váš obor. Umožní vám to navrhovat řešení konkrétní technologie, což se někdy opravdu hodí.
A na závěr jedna z nejdůležitějších rad, „chceš li někoho soudit, začni u sebe". Naučte se přiznávat i svoje chyby, a hlavně si z nich berte ponaučení, protože přece z chyb se člověk učí.

Máte na cestě vývoje checkpointy?

Každý projekt by měl mít nějakou zpětnou kontrolu, ačkoli se to může zdát, že Checkpoint není moc důležitý, opak je pravdou. Je velice důležitý v každém projektu a rozhodně by se na něj nemělo zapomínat. Nestačí si na začátku procesu říct, že dělám určitý produkt a nezajímat se o něj až do spuštění. Pokud nemáte dostatek vhodných checkpointu, může se stát, že vám vznikne zcela něco jiného aniž byste to postřehly, a nejhorší varianta je že se to dozvíte v den spuštění. Dokonce i samotná kontrola kvality (testing) by se špatným vstupem vyhodnotit produkt jako zcela funkční a správný, i když tomu tak ve skutečnosti není.

Níže máte ukázku našich pět základních checkpointu, které by měly být alespoň nutným minimem pro menší a střední web projekty. Samozřejmě každý projekt vyžaduje individuální zpracování.

První: začátek projektu

Je důležité aby každý, kdo se na projektu podílí věděl o čem je práce a jaká je dotyčného role v celku projektu. Zde by měl být celému teamu představen takzvaný „big picture" projektu.

Druhý: po dokončení konceptu/wireframu

Ve většině případech bývá business zadání jasné, ale bohužel logicky ne zcela detailní, doporučujeme koncept porovnat, jestli se neliší od původního zadání.

Třetí: po dokončení a připomínkování grafiky

V průběhu kreslení všech stránek se často stává, že se nepatrně odlišují od schválených WireFrames (ať už z technického či kreativního důvodu). Ke grafice má často připomínky i klient, čimž může tento problém také vytvořit, jelikož nedbá na WireFrames ale na výsledek.

Čtvrtý/Pátý: ucelené programové celky

Tyto Checkpointy se již mohou lehce prolínat s QA projektu, ale nejedná se o testování funkčnosti, ale o potvrzení schody se zadáním/konceptem.

Šestý: ukončení projektu

Jedna z nejdůležitějších částí projektu. Shrne všechny klady i negativa projektu a sdělí, jak byl spokojený klient či kde se práce zadrhly. Tato část přinese každému z teamu neocenitelné zkušenosti, které využijí při dalším projektu.

Společně se začátkem je tento bod jeden z nejdůležitějších pro vzdělání a začlenění lidi do projektového teamu.
Samozřejmě komplexnější projekty vyžadují agilnější přístup a také více checkpointu. Jelikož člověk pracující na jedné části projektu kolikrát nevidí už ani začátek či konec projektu a je potřeba mu jej ukazovat. Někdy třeba programátor dělá jen na jedné části projektu a o to víc je potřeba mu ukazovat celkový pohled na projekt. Pokud nezná všechny souvislosti, může se stát, že mu přijde pro jeho část projektu řešení zcela zbytečně složité a udělá to po svém. Bez Checkpointu nezjistíte, jestli jeho část projektu zapadá do celku.
Zákonitosti projektového řízení jsou neúprosná, takže to, že vám části projektu k sobě nepasují zjistíte pravděpodobně v ten nejméně vhodný okamžik....

Kontakt

phone TELEFON
+420 222 266 666

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Podkovářská 674/2
Praha 9, 190 00
fb DIČ: 29141231
DIČ: 29141231